STGM Hakkında

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Türkiye'de sivil toplumun gelişmesi, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması amacıyla sivil toplum aktivistlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sivil bir yapıdır.

Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonuna ulaşmayı hedefleyen STGM'nin misyonu:
• sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,
• örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,
• sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,
kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.

STGM'nin temel amacı sivil toplum kuruluşlarının, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM özellikle, yerel sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç, fiziksel donanım ve insan kaynakları ihtiyaçlarına yönelik destek verecek çalışmalarla, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. STGM'nin verdiği destekler, esas olarak yerel örgütlerin kendi yapabilme güçlerini artırma doğrultusundadır. Bu kapsamda sivil ağları ve güçlenmelerini destekler; örgüt içi demokrasiyi pekiştirmenin yanı sıra farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri arasındaki ve sivil toplum örgütlerinin diğer yapılarla iletişim ve işbirliğini artırmak için çalışır; sivil örgütlerin savunuculuk, kampanya ve lobi faaliyetlerine destek verir.