Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Amazon Web Hizmetleri (AWS) Kredi Programı uygunluk kriterlerini sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara  cloud hizmetleri için AWS Promosyonel Krediler (“krediler”) sağlar.

Bu hizmet kredilerine AWS on-demand cloud hizmetleri için kullanım ücretleri ve belli AWS destek ücretleri üzerinden başvurabilirsiniz. AWS; programlama gücü, veritabanı saklama, içerik teslimatı, ve diğer özellikleri kurumlara fiziksel altyapı yatırımına ihtiyaç duymaksızın sunan bir güvenli cloud hizmetleri platformudur. Bu krediler, Amazon EC2 Ayrılmış Örnekler, Amazon Mekanik Türk, AWS Pazaryeri, Amazon Route53 alan adı kayıt veya transferinde herhangi bir ücret veya masrafa veya herhangi bir hizmet için önceden ücret alınmasına karşı geçerli değildir.

Ek bilgi için, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SSS’ye ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların AWS cloud ürünlerini ve çözümlerini nasıl geliştirdiğine bakınız.

Uygunluk

Kurumunuzun bu program çerçevesinde hibe alıp alamayacağını öğrenmek için, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Amazon Web Hizmetleri Kredi Programı uygunluk prensiplerini inceleyiniz.

AWS Ücretsiz Aşama’ya Üyelik

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için AWS Kredi Programına ek olarak, AWS tüm yeni müşteriler için kurumun üyelik tarihinden itibaren 12 ay boyunca AWS Ücretsiz Aşama’yı sunar. AWS Ücretsiz Aşama AWS Kredi Programı’ndan ayrı bir tekliftir. Yeni müşterilerin belli bir kullanım limiti içerisinde belli AWS hizmetlerini ücretsiz kullanmasına olanak verir.

AWS;potansiyel hibe alıcıların bu teklifi talep etmeden önce AWS Ücretsiz Aşaması’na kaydolmalarını tavsiye eder.

Genellikle, kurumlar hem AWS Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Kredi Programı’nı hem AWS Ücretsiz Aşaması’nı kullanmaktadır. Bu kombinasyon internet sitelerini ve bağış toplama yazılımını sunmak, verileri saklamak ve analiz etmek, ve yeni sistemler geliştirmek için AWS cloud altyapısını anında öde yöntemiyle geliştirmelerine yardım etmektedir.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Amazon Web Hizmetleri Kredi Programı Hakkında

Amazon Web Hizmetleri (AWS); kar amacı gütmeyen kuruluşların görevlerini değerli kaynakları boşa harcamadan yerine getirmeleri için teknolojiye ihtiyaç duyduklarını anlar. İnternet siteleri oluşturmak, ana faaliyetleri ve çalışan-dönüş sistemlerini sunmak, ve sosyal yardımları ve bağışları yönetmek için pahalı olmayan ve yüksek derecede ölçeklendirilebilir altyapı teknoloji sunmaya çalışıyoruz. Dünyadaki kar amacı gütmeyen kuruluşların kullanmadıkları programlama gücüne ücret ödememelerini sağlamaya çalışmaktayız. Böylece kurumlar önemli işlerinde kaynakları üzerinde odaklanabilmektedirler.