DocuSign misyonu, herkesin herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir cihaz üzerinden belgeleri imzalamasına, onaylamasına ve göndermesine olanak sağlayarak dünyanın işleyişini değiştirmek olan bir şirkettir. DocuSign çalışanları böylesine bir etkide bulunma fırsatının kâr amacı güden şirketlerin ötesine de ulaşabileceğini kabul ve tasdik etmektedir. DocuSign çalışanları, tıpkı iş dünyasını dönüştürme konusunda olduğu gibi, etrafındaki toplulukları zenginleştirme konusunda da eşit derecede tutkuludur. Şirketin kurulma temelini oluşturan, kültürünü ve değerlerini bir arada tutan olgu budur.

DocuSign IMPACT çalışan gönüllülüğü ve elverişli bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik ürün indirimleri çerçevesinde organize edilir. DocuSign IMPACT, her çalışanının kendi seçtiği kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta yılda 3 günlük Ücretli İzin süresince gönüllü olarak hizmet vermesine olanak sağlayarak çalışan gönüllülüğünü güçlendirmektedir. Aldığı bağışlar ve ürünlerindeki indirimler sayesinde DocuSign günden güne daha fazla hayır ve yardım kuruluşunun sektör lideri teknolojisinden faydalanmasına yardımcı olacak, böylece kaynaklarının daha fazlası dünyaya olumlu bir etki bırakma yönünden harcanmış olacaktır.

TechSoup Türkiye kapsamındaki DocuSign İndirimli programı, Türkiye'de faaliyet gösteren ve TechSoup Türkiye tarafından uygun bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara e-imza ve işlem yönetim yazılımı sağlamaktadır.

DocuSign'ı belgeleri imzalamak, göndermek ve yönetmek için kullanabilirsiniz. DocuSign onayların ve kararların dijital ortamda yapılmasını sağlayarak; yazdırma, fakslama, taratma ve postayla göndermenin yerini alır.

Uygunluk ve Sınırlamalar

Eğer uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlandıysa, organizasyonunuz bir mali yıl içinde (1 Temmuz - 30 Haziran arası) beş Standart Sürüm ürün ve beş Pro Sürüm ürün alabilir.

Organizasyonunuzun bu programa katılmaya uygun olup olmadığını öğrenmek için uygunluk ve sınırlandırmalar sayfasına bakınız.

İndirimli Fiyatlara Erişim Hakkında

Bir ürünün adında "İndirimli Fiyatlara Erişim" yer alıyorsa, söz konusu teklif o ürün ve hizmetlerin özellikle indirimli fiyatlarından oluşur. Bu da siz talepte bulunduktan ve TechSoup Türkiye'nin idari masraf ücretini ödedikten sonra, ilgili ürün veya hizmet için bağışta bulunan ortağımıza da ödeme yapacaksınız anlamına gelmektedir. Özel indirimli fiyatı her ürünün açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu fiyatlar sadece TechSoup Türkiye üzerinden uygun bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların faydalanması amaçlıdır.

Bütçesi 1 Milyon Doların üzerindeki Organizasyonlar için indirim linki

Eğer organizasyonunuzun yıllık bütçesi 1 milyon Dolar'ı geçiyorsa, DocuSign'dan bir bağış almaya uygun değilsiniz demektir. Ancak, hâlâ yıllık DocuSign tarifelerinden yüzde 30'luk bir indirim alabilirsiniz.Kaydolmak için DocuSign internet sitesine gidin.