Bitdefender

·    Bu program kapsamında bağışlanan ürünler bireylere değil, uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum örgütlerine verilmektedir.

·    Uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum örgütleri her mali yıl için (1 Temmuz – 30 Haziran) en fazla 50 kullanıcı lisansı talebinde bulunabilirler. Lisanslar tek bir ürün için kullanılabileceği gibi çeşitli ürünler arasında da bölünebilir

·    Bu bağıştan sadece yıllık işletme bütçesi $1.4 million USD veya altında olan STÖ’ler yararlanabilir.

·    Bu bağış Dernekler Dairesi Başkanlığı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum örgütleri için geçerlidir.

·    Bu bağış okullar, kolejler, üniversiteler ve ticaret okulları olmak üzere eğitim kurumları için geçerli değildir.

·    Laik toplumsal tanımları olmayan dini temelli örgütler bu programdan yararlanmak için uygun değildir. Laik tanımlaması ile kastedilen kiliseden bağımsız kuruluşlar veya  dini inançlarından bağımsız olarak insanlara hizmet sağlayan ve belirli bir inanca dair propaganda yapmayan dini temelli kuruluşlardır.  

·    Yaş, etnik kimlik, cinsiyet, ulusal köken, engellilik, ırk, İşe alma, eğitim, ırk, beden ölçüsü, dini inanç, cinsel yönelim veya sosyo ekonomik özgeçmiş temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlar bu programa katılamazlar. Kuruluşlar bağış alabilmek için bu gerekçelere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını gönüllü olarak kanıtlayabilmelidirler.

·    Bitdefender ürünleri devredilemez veya satılamaz.