Adobe Cloud Donor Info

 • Miktar:
  • Organizasyonlar sınırsız sayıda Bireyler için Creative Cloud ve Document Cloud üyelikleri talep edebilirler.
 • Bütçe:
  • Tüm diğer ürünler yıllık faaliyet bütçesinde herhangi bir sınıflandırma olmaksızın organizasyonların faydalanmasına açıktır.
 • Sadece kâr amacı gütmeyen kuruluşlar : Bu program kapsamındaki ürünler sadece uygun bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların faydalanmasına açıktır.
 • Organizasyon türleri: Bu program kapsamında her türdeki organizasyon talepte bulunmaya elverişlidir.
 • Hizmet şartları: Adobe ürünlerini talep eden organizasyonlar hizmet şartlarının her türlü uygulanabilir maddesini kabul etmek zorundadır.
 • Ayrımcılık karşıtı politika: Kişilerin yaş, etnik köken, cinsiyet, ulusal köken, engellilik durumu, ırk, vücut ölçüleri, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik geçmişi gibi özelliklerini esas alarak gerçekleştirilen her türlü ayrımcılığı savunan, destekleyen veya uygulayan organizasyonlar başvurmak için uygun değildir. Organizasyonlar ürünleri alabilmek için yukarıda listelenen ayrımcılıklardan hiçbirini uygulamıyor olmalı ve bunu beyan da edebilmelidir.
 • Vaka incelemesi: Bu program kapsamında indirimli ürünleri alan organizasyonlar vaka incelemesi veya referans müşteri görüşü oluşturma amacıyla bilgi vermeyi istemeli ve verebilmelidir.
 • Ürün dağıtımı:
  • Bu program kapsamında bağışlanan ürünler, bireylere değil, sadece uygun bulunan organizasyonlara dağıtılacaktır.
  • İndirimli fiyatlar sadece uygun bulunan organizasyonların bireylerine dağıtılacaktır.
  • İndirimli ürünleri alan organizasyonlar Adobe ürünlerini devredemez ve yeniden satamazlar.
 • Organizasyonlar her mali yıl içinde (1 Temmuz'dan ertesi yılki 30 Haziran'a kadar) toplam sekiz adede kadar bağışlanan ürün talep edebilir.
 • Organizasyonlar tüm ömürleri boyunca (ekiplerinden) bir kişinin Creative Cloud eğitimi üyeliği için talepte bulunabilirler.
 • Organizasyonlar sınırsız sayıda Bireyler için Creative Cloud ve Document Cloud üyelikleri talep edebilirler.