Tableau Software

 • Miktar: Sivil toplum örgütleri bir mali yıl (1 Temmuz – 30 Haziran) içerisinde en fazla beş ürün talep edebilir.
 • Bütçe: Yıllık işletme bütçesi 5 milyon $ veya altında olan sivil toplum örgütleri bu bağıştan faydalanabilir.
 • Yalnızca Sivil Toplum Örgütleri:Bu bağış programı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum örgütleri için geçerlidir.
 • Sivil Toplum Örgütü Türleri: Aşağıda belirtilen STÖ türleri bu program kapsamında bağış talebinde bulunmak için uygun değildir.
  • Özel Vakıflar
  • Laik toplumsal tanımları olmayan dini temelli örgütler. Laik tanımlaması ile kastedilen dini inançlarından bağımsız olarak insanlara hizmet sağlayan ve belirli bir inanca dair propaganda yapmayan inanç temelli örgütlerdir.
 • Hizmet Kullanım Şartları:Tableau ürünlerini talep eden STÖ’ler geçerli bütün hizmet kullanım şartlarını, sınırlama olmaksızın Tableau Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde.
 • belirtilen hizmet kullanım şartlarını kabul etmelidir.
 • Ayrımcılıkla Mücadele Politikası:Yaş, etnik kimlik, cinsiyet, ulusal köken, engellilik, ırk, beden ölçüsü, dini inanç, cinsel yönelim veya sosyo ekonomik özgeçmiş temelinde ayrımcılık yapan, bunu destekleyen ya da savunan kuruluşlar bu programa katılamazlar. Örgütler bağış alabilmek için bu gerekçelere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını gönüllü olarak kanıtlayabilmelidirler.
 • Vaka Çalışması: Bağış programından faydalanan sivil toplum örgütleri bu programa göre, örnek çalışma ya da tanıklık/referans oluşturabilmesi için Tableau‘ya gönüllü olarak bilgi sağlamayı kabul etmelidir.
 • Ürün Dağıtımı:
  • Bu program kapsamında bağışlanan ürünler kişilere değil uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum örgütlerine verilmektedir.
  • Bağıştan faydalanan sivil toplum örgütleri Tableau ürünlerini devredemez veya satamaz.