Asana

 • Miktar: Organizasyonların tüm ekip üyelerine yönelik indirimli erişim edinebilmeleri için, her yıl TechSoup Türkiye yoluyla sadece bir tek Asana ürününü talep etmesi gerekmektedir.
 • Bütçe: Yıllık işletim bütçesi herhangi bir boyutta olan kuruluşlar bu programdaki ürünleri talep edebilirler.
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: İndirimli ürünler sadece elverişli olan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar satın almasına açıktır.
 • Organizasyon türleri: Aşağıdaki organizasyon türleri indirimli ürünleri talep etmeye elverişli değildir.
  • Laik topluluk sistemi olmayan dini organizasyonlar. Bir organizasyonun laik bir sisteme sahip olması için hizmetlerini insanlara dini inançlarından bağımsız olarak vermeli ve belirli bir dine veya inanca özgü propaganda yapmamalıdır. Ayrıca kiliseden veya dini organizasyondan bağımsız olarak bir vergi Numarası (EIN) sahibi olmak zorundadır.
  • Hastaneler, hastanelere yardımcı olan kuruluşlar, hemşirelik sicil daireleri veya büroları, sağlık sigortası organizasyonları, hazırlanmış grup sağlık tarifeleri, grup olarak tıbbi uygulama dernekleri, fakülte içi grup uygulama dernekleri
  • İş hayatına yönelik ve profesyonel organizasyonlar
  • Mütekabil müesseseler
  • Kardeşçe yararlanma toplulukları, sistemleri veya dernekleri; üyelere veya çalışanlara yönelik diğer hizmetlerin veya yardım faaliyetlerinin sağlayıcıları
  • Topluluk merkezleri ve topluluk dinlenme tesisleri haricindeki Sporla, atletizmle, eğlence/dinlenmeyle sosyal hayatla ilgili aktiviteler
  • Yasamayla ve politik aktivitelerle ilgili organizasyonlar
  • Yasal savunma (avukatlık) organizasyonları
  • Bağış fonları veya finansal hizmetler
  • Devlet kurum ve kuruluşları
 • Mevcut müşteriler: Halen Asana’ya üyeliği bulunan organizasyonlar bu teklif üzerinden üyeliklerini yenilemeye elverişli durumdadır.
 • Hizmet şartları: Asana ürünlerini talep eden organizasyonlar ürünlere erişim edinebilmek için bir ön gereksinim olarak; Asana’nın bu ürünlere dair standart sözleşmesini, ilâveten her türlü uygulanabilir Asana hizmet koşullarını (hep birlikte “Asana Sözleşmeleri” olarak alınacaktır) kabul etmelidir.
 • Ayrımcılık karşıtı politika: Kişilerin yaş, etnik köken, cinsiyet, ulusal köken, engellilik durumu, ırk, vücut ölçüleri, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik geçmişi gibi özelliklerini esas alarak gerçekleştirilen her türlü ayrımcılığı savunan, destekleyen veya uygulayan organizasyonlar başvurmak için elverişli değildir. Organizasyonlar ürünleri alabilmek için yukarıda listelenen ayrımcılıklardan hiçbirini uygulamamayı istiyor olmalı ve bunu beyan edebilmelidir.
 • Vaka incelemesi: İndirimli ürünleri alan organizasyonlar bir vaka incelemesi veya referans müşteri görüşü vermeyi istemeli ve verebilmelidir.
 • Ürün dağıtımı:
  • Ürünler sadece elverişli bulunan organizasyonlara dağıtılacak, bireylere dağıtılmayacaktır.
  • Asana ürünlerini alan organizasyonlar onları başka kişi veya organizasyonlara transfer edemez, satamaz ve başka bir şekilde Asana Sözleşmelerindeki koşulların hiçbirini ihlâl edemez.