Raklet

 • Miktar:Kuruluşlar mali yıl başına bir Raklet ürünü isteyebilir (1 Temmuz - 30 Haziran).
 • Bütçe:Her boyutta yıllık işletme bütçesi olan kuruluşlar uygundur.
 • Yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kütüphaneler: Ürünler yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve halk kütüphaneleri için kullanılabilir.
 • Kuruluş türleri:Tüm kuruluş türleri uygundur.
 • Mevcut müşteriler: Ücretli bir Raklet aboneliği olan kuruluşlar, orijinal abonelik TechSoup Türkiye üzerinden edinilmediği sürece uygun değildir.
 • Hizmet şartları: Raklet ürünlerini isteyen kuruluşlar, geçerli hizmet koşullarını kabul etmelidir.
 • Ayrımcılıkla mücadele politikası: Yaş, etnik köken, cinsiyet, ulusal köken, engellilik, ırk, büyüklük, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik geçmişe dayalı ayrımcılığı savunan, destekleyen veya uygulayan kuruluşlar uygun değildir Kuruluşlar, bu nedenlerden hiçbirinde ayrımcılık yapmamayı kabul ve beyan etmelidir.
 • Örnek olay incelemesi: Alıcı kuruluşlar, bir örnek olay incelemesi veya referans oluşturma amacıyla Raklet’e bilgi vermeye istekli olmalı ve bilgi vermelidir.
 • Ürün dağıtımı:
 • Ürünler, bireylere değil yalnızca nitelikli kuruluşlara dağıtılacaktır.
 • Alıcı organizasyonlar, Raklet ürünlerini devredemez veya satamaz.