DocuSign Discounted

 • Miktar: Organizasyonunuz bir mali yıl içinde (1 Temmuz'dan ertesi yılki 30 Haziran'a kadar) beş Standart Sürüm ürün ve beş Pro Sürüm ürün talep edebilir.
 • Bütçe: Yıllık faaliyet bütçesi 1 Milyon Dolar veya daha az olan organizasyonlar bu program için uygundur.
 • Sadece kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Bu program kapsamındaki ürünler sadece uygun bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların faydalanmasına açıktır.
 • Organizasyon türleri: Aşağıdaki organizasyon türleri bu program kapsamında ürün talep etmeye uyguni değildir.
  • Yasamayla ve politika ile ilgili aktiviteler yürüten organizasyonlar
  • Yasal savunma (avukatlık) organizasyonları
  • Çalışanların üye olup edindiği sosyal hak organizasyonlar
  • United Way iştirakleri
 • Mevcut müşteriler: TechSoup Türkiye üzerinden edinilmiş bir üyeliğe sahip değillerse, halihazırda bir DocuSign üyeliğine sahip olan organizasyonlar bu program için uygun değildir.
 • Hizmet şartları: DocuSign ürünlerini talep eden tüm Organizasyonlar bu teklifle birlikte sunulan her türlü hizmet şartını kabul etmek zorundadır.
 • Ayrımcılık karşıtı politika: Kişilerin yaş, etnik köken, cinsiyet, ulusal köken, engellilik durumu, ırk, vücut ölçüleri, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik geçmişi gibi özelliklerini esas alarak gerçekleştirilen her türlü ayrımcılığı savunan, destekleyen veya uygulayan organizasyonlar başvurmak için uygun değildir. Organizasyonlar ürünleri alabilmek için yukarıda listelenen ayrımcılıklardan hiçbirini uygulamıyor olmalı ve bunu beyan edebilmelidir.
 • Vaka incelemesi: İndirimli ürünleri alan organizasyonlar bir vaka incelemesi veya referans müşteri görüşü vermeyi istemeli ve verebilmelidir.
 • Ürün dağıtımı:
  • Ürünler sadece uygun bulunan organizasyonlara dağıtılacak, bireylere dağıtılmayacaktır.
  • DocuSign ürünlerini alan organizasyonlar onları başka kişi veya organizasyonlara transfer edemez, tekrar satışa çıkaramaz.