Kurallar, Uygunluk Kriterleri ve Kısıtlamalar

Miktar: Sivil toplum örgütleri bir mali yıl (1 Temmuz – 30 Haziran) içerisinde en fazla bir üyelik talep edebilir.

Bütçe: Yıllık işletme bütçesi 175.000,00 TRY veya altında olan sivil toplum örgütleri bu bağıştan faydalanabilir.

Yalnızca sivil toplum örgütleri: Bu bağış programı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum örgütleri için geçerlidir.

Sivil Toplum Örgütü Türleri: Aşağıda belirtilen STÖ türleri bu program kapsamında bağış talebinde bulunmak için uygun değildir. 

o Yasama, kanun yapma yetkisine sahip siyasi faaliyetlerde bulunan organizasyonlar

o Kamu Kurum veya Kuruluşları

o Çalışan veya Üye dayanışma örgütlenmeleri

o Laik toplumsal tanımları olmayan dini temelli örgütler. Laik tanımlaması ile kastedilen dini inançlarından bağımsız olarak insanlara hizmet sağlayan ve belirli bir inanca dair propaganda yapmayan inanç temelli örgütlerdir.