Kayıt Olma & Programa Uygunluk Şartları

Kayıt Olma

 1. Sivil Toplum Örgütü (STÖ) kaydı online bir form aracılığıyla buradan yapılmaktadır. Zorunlu alanlar için bütün ayrıntıların doğru bir şeklide doldurulduğundan emin olun. Eğer örgütünüzün bir web sitesi yoksa, lütfen bize örgütünüzü tanıtan (broşür vs. gibi) ve örgütünüzün uygunluk kontrolünü yapmamıza olanak verecek yıllık raporlarınız gibi belgeleri gönderin.
 2. Lütfen bize örgütünüzün sivil toplum kuruluşu olduğunu belgeleyen, aşağıda belirtilen evrakların basılı veya taranmış bir kopyasını gönderin.
Dernekler için:
 • Vergi numarası ve posta kodu
 • Dernekler Dairesi’nden aldığınız güncel Faaliyet Belgesi
 • Dernekler Dairesi onaylı tüzüğünüz

Vakıflar için:
 • Vergi numarası ve posta kodu
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldığınız güncel faaliyet belgeniz
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü onaylı vakıf senediniz

 

Doldurduğunuz kayıt formu ve belgeleriniz bize ulaştığında

 •  Eğer örgütünüz Bağışçılardan birinin veya daha fazlasının uygunluk kriterlerini karşılıyorsa, örgütünüzün kayıtlı e-posta adresine onay mesajı gönderilecektir. 
 • Bütün Bağışçıların bağışlar için farklı kriterleri olduğunu unutmayınız. Mevcut bağışlardan herhangi biri için uygun olmamanız durumunda bile, gelecekteki partnerlerin bağışları için uygunluk koşullarını karşılayabilirsiniz. Bu koşulda sizin bilgilerinizi muhafaza eder ve bu tür bir partner için uygun olmanız durumunda e-posta yoluyla sizi bilgilendiririz.

Uygunluk

TechSoup Türkiye programına katılabilmek için, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin (STÖ) hem aşağıda belirtilen genel uygunluk kriterlerini hem de bağışta bulunan her bir partnerin belirlediği uygunluk kriterlerini (sayfanın en altında bağlantılara bakınız) karşılaması gerekmektedir. Bir bağış partneri için gerekli uygunluğa sahip olmasanız bile, diğer bağış partnerlerinin bağışları için uygun olabilirsiniz. Böyle bir durumda sizin bilgilerinizi muhafaza eder ve bu tür bir partner için uygun olmanız durumunda e-posta yoluyla sizi bilgilendiririz.

Uygunluk kriterlerini taşıyan örgütler:

 • Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve aşağıda belirtilen alanlarda faal olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır.
 1. Yoksullara yardım (yoksullukla mücadele)
 2. Eğitimin gelişmesi
 3. Sosyal ve toplumsal refahın gelişmesi
 4. Kültürün gelişmesi
 5. Doğal çevrenin gelişmesi veya
 6. Topluma yararlı diğer amaçlar


Örgütün, bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ispat etmek için aşağıda belirtilen bilgileri ve evrakların taranmış kopyalarını iletmesi gerekmektedir.

Dernekler için:

 • Vergi numarası ve posta kodu
 • Dernekler Dairesi’nden aldığınız güncel Faaliyet Belgesi
 • Dernekler Dairesi onaylı tüzüğünüz

Vakıflar için:

 • Vergi numarası ve posta kodu
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldığınız güncel faaliyet belgeniz
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü onaylı vakıf senediniz

Bakınız:
Microsoft Eligibility Guidelines