Microsoft Bağış Programı-Uygunluk, Tahsisler ve İadeler

Kısıtlamalar:Microsoft Kısıtlamaları:Microsoft Kısıtlamaları:

Bu sayfada, TechSoup Türkiye aracılığıyla, Microsoft bağışlarından faydalanmak için uygun olan kuruluş türleri ve kuruluş başına başvuru sıklığı ve miktar tahsisleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Microsoft Bağışları için Uygunluk Kriterlerini Taşıyan Kuruluş Türleri

Bu bağıştan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı faal sivil toplum örgütleri faydalanabilir. Eğitim kurumları, siyasal örgütler, sağlık ağları ve kamuya açık olmayan kütüphaneler gibi bazı kar amacı gütmeyen kuruluş türleri, bu bağışlar için uygun değildir.

İşe alma, tazminat, eğitim veya hizmetlere erişim, terfi, iş akdi feshi ve/veya emeklilik gibi konularda,  ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni durum, gebelik, cinsel yönelim, siyasi görüş, sendika üyeliği veya gazilik durumu temelinde, yasalarca çizilen sınırlar dışında  ayrımcılık yapan kuruluşlar, bu programa katılamazlar. Kuruluşlar bağış alabilmek için bu gerekçelere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını gönüllü olarak kanıtlayabilmelidirler.

Halk Kütüphaneleri için özel kurallar

Halk kütüphaneleri, sadece halkın erişimine açık bilgisayarlarda  kullanılmak üzere Microsoft yazılım bağışı talebinde bulunabilirler. Bağışlanan yazılımlar sadece halkın erişimine açık bilgisayarlarda kullanım için veya doğrudan halkın erişimine açık bilgisayarları veya kütüphanenin kamu erişim programını yönetmek için kullanılan bilgisayarlarda kullanılabilir.

Ayrıca, bağış programına katılan kütüphaneler kitap koleksiyonlarını ve temel hizmetlerini yasal hizmet bölgelerindeki nüfusun tamamına, kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeksizin sunmalıdırlar (örneğin baskı ücretleri gibi istisnai ücretler hariç olmak üzere). Eğer isterlerse, kütüphaneler yasal hizmet bölgeleri dışındaki kullanıcılardan ücret talep edebilir veya kullanıcılardan münferiten ücret talep etmek suretiyle yada ücretsiz olarak, genel halka (temel hizmetlerin ötesinde) hizmetler sağlayabilirler.

Microsoft Talepleri için Başvuru Sayısı ve Sıklığı

Microsoft kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kütüphanelere, her iki senede bir başvurulabilen ürün bağışları tahsis etmektedir. Kuruluşunuz için ilk iki yıllık döngü, 27 Temmuz 2011'den sonraki ilk bağış başvurunuz ile başlar. İki yıllık bir dönem içinde, her kar amacı gütmeyen kuruluşun veya halk kütüphanesinin şunlar için başvuru yapma hakkı vardır:

o   Başlık gruplarından 10 ürüne kadar, masaüstü ve işletim sistemi veya sadece-lisans ürün gurupları için maksimum 50'lik lisans (ayrıntılar için aşağıya bakınız)

o   Başlık gurubundan bağımsız olarak, maksimum beş sunucu ürünü (ayrıntılar için aşağıya bakınız)

Kendilerine yapılan tahsisin tamamını kullanmadıkları sürece, iki yıllık dönem içerisinde, kuruluşların yapabilecekleri Microsoft bağış başvurularında herhangi bir sayı sınırlaması yoktur. İki yıl sonra, yeni bir dönem başlar ve tahsis sıfırlanır.

Aşağıdaki bölümde başlık gruplarının neler olduğu ve iki yıllık dönem içerisinde maksimum tahsislerin nasıl işlediği konusu açıklanmıştır.

Başlık Grupları Hakkında

Bir başlık grup temelde aynı amaca hizmet eden bütün ürünlerden oluşur. Örneğin, tüm Windows işletim sistemi ürünlerinin tüm dillerdeki ve hem 32-bit hem de 64-bit sürümleri, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise de dahil olmak üzere bir başlık grubunda bulunmaktadır.

Bir ürünün başlık grubu, detaylı ürün açıklaması sayfasının üst kısmında görünür.

10 Başlık Gurubu Üstsınırı Hakkında

Bir organizasyon en fazla 10 başlık grubuna ait ürünler için başvuruda bulunabilir. Örneğin, bir kuruluş  Office Professional Plus, Visio, Windows Server ve Windows Server client erişim lisansları için başvurursa, tahsis edilen 10 başlık grubundan 4 tanesi için başvurmuş olacaktır.

Bir Başlık Grubu içerisinde Maksimum Lisans sayısı Hakkında

Bir organizasyon, iki yıllık bir dönem içinde, bir başlık grubu başına en fazla 50 lisans talep edebilir. Bu sınır tek bir bilgisayar üzerinde çalışan uygulamalar (örneğin bir masaüstü veya dizüstü PC) ve istemci erişim lisansları (CAL), yönetim lisansları ve bir sunucu uygulamasına bağlantı kurulmasını veya yönetilmesini sağlayan diğer lisanslar için geçerlidir.

Maksimum lisans sayısı, bir başlık grubundaki ürünlerin tamamının bileşimi için geçerlidir. Örneğin, diyelim bir kuruluş,  10 adet İngilizce, 10 adet İspanyolca, 10 adet Fransızca, ve 10 adet Mac için Office Professional Plus başvurusunda bulundu, bu kuruluş Office Suite başlık grubundan  40 ürün için başvuruda bulunmuş olacaktır ve geriye bu başlık gurubundan 10 lisans için daha başvuruda bulunma hakkı kalacaktır.

 

50-lisans tahsisi, genellikle kuruluşların bir ürün türünü, 50 kadar  bilgisayara yüklemesine olanak tanır. Ancak, tek bir bilgisayarda birden çok Windows işletim sistemini çalıştıran kuruluşlar genellikle ürünün ne kadar ürün lisansına sahiplerse o kadar sayıda yükleme yapabilirler; bakınız Toplu Lisans Anlaşması ve Ürün Kullanım Hakları .

İki yıllık süre içinde maksimum beş sunucu ürünü sınırı olduğu için, bu maksimum 50-lisanslık sınır sunucular için geçerli değildir.

Sunucu Ürünlerine ilişkin Maksimum Tahsis Hakkında

Bir organizasyon, iki yıllık sürenin tamamı içinde en fazla beş sunucu ürünü için başvuruda bulunabilir. İki yıl boyunca toplam maksimum 10 ürün gurup başlığı aşılmadığı sürece, sunucu ürünleri tek bir başlık grubunda olabilir, ya da toplam 5 başlık gurubunda olabilir.

Örneğin, bir örgüt aşağıdakilerden herhangi birini talep edebilir:

o   Windows Server başlık grubundan beş ürün

o   Windows Server başlık grubundan bir ürün, Exchange Server başlık grubundan iki ürün ve Küçük İşletme Server Premium başlık grubundan bir ürün

o   Küçük İşletme Server Premium başlık grubundan üç ürün ve SQL Server başlık grubundan iki ürün

Bazı sunucular kendi bilgisayar ağları ile çalışabilmek için yönetim lisansları veya istemci erişim lisansları (CAL) gerektirir. Yönetim ve erişim lisansları ayrı ürünlerdir ve maksimum 50-lisanslık başlık gruplarına aittirler.

İki Yıllık Dönem Hakkında

Kuruluşunuzun, iki yıllık bağış dönemi, Kuruluşunuzun ilk Microsoft ürün bağışı için başvurması ile başlar. Eğer kuruluşunuz 27 Temmuz 2011 öncesinde herhangi bir Microsoft bağış talep başvurusunda bulunduysa dönem sıfırlanmıştır ve yeni dönem 27 temmuz 2011’i takip eden ilk bağış başvurusu ile birlikte başlıyacaktır.

Kuruluşunuzun döngüsü bu ilk başlangıç tarihinden itibaren işleyecektir. Daha sonra hemen tekrar sıfırlanır ve bir iki yıl daha işler ve böyle devam eder. Örneğin, bir kuruluşun ilk döngüsünün, 12 Ekim 2011 tarihinde başladığını var sayalım,  yeni döngüsü 12 Ekim 2013 tarihinde, söz konusu kuruluşa   yeni bir tahsis verildiğinde başlar.

Microsoft Bağış Merkezi

Kayıtlı kuruluşlar, iki yıllık döngülerine ilişkin tarihleri ve toplam tahsislerinden geriye ne kadar kullanılabilir tahsis kaldığını ​​görmek için Microsoft Bağış Merkezi sayfasını [platformdaki sayfaya ait linke tıklayınız] kontrol edebilirler (bu sayfayı görmek için oturum açmanız gerekir). Bu sayfaya Başvurularım sayfasındaki bir link aracılığıyla erişilebilir. Eğer başvurularım sayfasında böyle bir bağlantı yoksa, kuruluş TechSoup Türkiye aracılığıyla Microsoft bağışı almak için uygun değildir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, çeşitli tahsislerin nasıl birlikte işlediğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Kuruluş A

A Kuruluşunun  Office Professional Plus ürünlerinden 10 adet İngilizce, 10 adet İspanyolca, 10 adet Fransızca ve 10 adet Mac sürümü için başvurduğunu var sayalım. Aynı kuruluş 10 adet İngilizce, 10 adet İspanyolca,  Windows 7 lisansı ve ve 10 adet Fransızca sürüm için Windows Vista lisansı başvurusu yapmış olsun.

o   Bu kuruluş 10 başlık gurubunun 2'si için başvuru yapmış olur ve geriye ürün başvurusu yapabileceği 8 başlık gurubu kalır.

o   Office Suite başlık grubunda, 40 adet lisans için başvuru yaptıklarını var sayalım, bu gurupta 10 adet ürün için daha başvuru yapma hakları kalır.

o   Windows Masaüstü Bilgisayar İşletim Sistemleri başlık grubunda ise,  30 adet lisans için başvuru yapmış olsunlar, geriye 20 adet lisans için daha başvuru yapma hakları kalır.

B Kuruluşu

B kuruluşunu, 1 adet Project Sunucusu, 29 adet Project Sunucu CAL'leri, 10 adet Project Profesisonal, 20 adet Project Standard için başvurmuş olsun.

o   Bu kuruluş 10 başlık gurubunun 3'ü için başvuru yapmış olur ve geriye ürün başvurusu yapabileceği 7 başlık gurubu kalır.

o   Project Sunucu CAL başlık grubunda 29 lisans için başvuru yapmış olsunlar, 21 adet lisans için daha başvuru da bulunabilirler.

o   Project Masaüstü başlık grubundan 30 ürün (10 Project Professional ve 20 Project Standard) için başvurmuş olsunlar; 20 adet ürün için daha başvuru yapabilirler.

o   Bir sunucu ürünü için başvurmuşlar ve dört tane için daha başvuru yapabilirler.

C Kuruluşu

C Kuruluşu 50 adet Office Profesyonel Plus ürünlerinden, 1 Windows Server 2008 Enterprise Sürümü, 1 Exchange Server 2010 Standart Sürümü, 50 Core CAL suite'i ve 15 Windows Uzaktan Desktop Hizmetleri Kullanıcı CAL'i istemiş olsun.

o   Bu kuruluş 10 başlık gurubunun 5'i için başvuru yapmış olur ve geriye ürün başvurusu yapabileceği 5 başlık gurubu kalır.

o   Office Suite ve Core CAL Suite başlık gruplarında, 50 adet lisans başvurusu yaptıkları için daha fazla başvuru yapamazlar.

o   Windows Terminal Hizmetleri CAL başlık grubunda, 15 adet lisans talep için başvurmuş olsunlar;  35 adet lisan için daha başvurabilirler.

o   İki sunucu için başvurmuşlar; 3 tane için daha başvuru yapabilirler.

D Kuruluşu

D Kuruluşu 4 adet Windows Server ürünü ve 50 adet Windows Server Cal'i için bavurmuş olsun. Ayrıca, 1 System Center Essentials sunucusu, 4 System Center Essentials sunucu yönetimi lisansı suiti ve 50 System Center Essentials istemci yönetimi lisansları için başvurmuş olsunlar.

o   Bu kuruluş, 10 başlık gurubunun 5'i için başvuru yapmış olur ve geriye ürün başvurusu yapabileceği 5 başlık gurubu kalır.

o   Aşağıdaki başlık gruplarından, tahsis edilen maksimum sayıda lisans için başvuru yapmış olurlar: Windows Server CAL ve System Center Client Management Suite.

o   System Center Essentials Sunucusu ML Suite başlık grubunda 4 adet lisans suit için başvurmuşlar. Teknik olarak 44 ek lisans suite kadar başvuru yapabilirler, ama yönetmek için sadece 4 sunucuları var.

o   Tahsis edilen maksimum sayıda sunucu için başvurmuş oldular (dört Windows Sunucusu ve bir System Center Essentials sunucusu).

Ücret ve ürün iadeleri

Almış olduğunuz Microsoft tarafından bağışlanan ürünü iade etmek ya da değiştirmek istiyorsanız, talebinizin Microsoft kısmının tamamını iade ederek, istediğiniz Microsoft ürünleri için yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

Tüm Microsoft ürünleri  sadece indirildiğinden, ancak yazılımlardan hiçbirinin kurulmamış olması ve bağışın alınmasının üzerinden 60 günden fazla geçmemiş olması şartıyla iade kabul edilecektir.

Eğer Microsoft yazılım bağışını iade etmek veya değişim yapmak istiyorsanız, TechSoup Türkiye Müşteri Hizmetleri'ni  + 90 530 939 30 83 numaralı telefon hattından değerlendirme ve onay için arayınız.

Hesabınızdaki bağış limitleri, normalde bir iade tamamlandıktan sonra sekiz iş günü içinde sıfırlanır.

Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar için Get Genuine Windows Sözleşmesi yoluyla sunulan ürünler standart Microsoft Bağış Programı aracılığıyla sunulan ürünlerden farklı politikalara tabidir.