Microsoft Program Kuralları

Kısıtlamalar:

  • Bu bağıştan, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı faal sivil toplum kuruluşları faydalanabilir.

o   Microsoft Yazılım Bağışı Programı, sahip oldukları misyon itibari ile yerel topluma fayda sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet vermektedir. Bu kuruluşlar arasında, uygunluk kriterlerinde yakın zamanda değişiklik yapılan şu türde kuruluşlar da bulunmaktadır:

o   Microsoft'un Devlet, Akademik, ya da Sağlık programlarına uygunluk kriterlerini taşıyan örgütlere ait olmayan ya da onlar tarafından işletilmeyen, bağımsız sağlık hizmetleri veya ilişkili faaliyetler. Bunlar, toplum sağlığı klinikleri, tıbbi araştırma grupları, kar amacı gütmeyen davranışsal sağlık kuruluşları , kadın sağlığı merkezleri, imarethaneler, kurtarma ve acil durum hizmetleri, hasta ve hasta yakınlarını destekleyen örgütler ve kan bankalarını içermektedir.

o   Faaliyetlerinden üye olmayanların da yararlanabildiği ticaret birlikleri.

o   Amatör spor kuruluşları, özellikle gençlik spor kulüpleri, takımları veya grupları.

o   Varlık veya gelirlerinin çoğunluğunu, bir birey, aile veya şirketten alan özel hibe vakıfları.

o   Müzeler.

o   Dini veya inanca dayalı kuruluşlar.

o   Halka açık özel kütüphanelerin geçerli bir kar amacı gütmeyen kurum statüsü veya [xxx listesi kütüphane tanımına] sahip olmaları gerekmektedir. Halk kütüphaneleri, sadece  halkın erişimine açık bilgisayarlarda kullanım için, veya doğrudan halkın erişimine açık bilgisayarları veya kütüphanenin kamu erişim programını yönetmek için kullanılan bilgisayarlarda kullanılmak üzere Microsoft yazılım bağışı talebinde bulunabilirler. Ayrıca, bağış programına katılan kütüphaneler kitap koleksiyonlarını ve temel hizmetlerini yasal hizmet bölgelerindeki nüfusun tamamına, kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeksizin sunmalıdırlar (örneğin baskı ücretleri gibi istisnai ücretler hariç olmak üzere). Eğer isterlerse, kütüphaneler yasal hizmet bölgeleri dışındaki kullanıcılardan ücret talep edebilir veya kullanıcılardan münferiten ücret talep etmek suretiyle ya da ücretsiz olarak, genel halka (temel hizmetlerin ötesinde) hizmetler sağlayabilirler.

 

o   Uygunluk kriterlerini taşımayan kuruluşlar: Tüm sivil toplumkuruluşları, Microsoft Bağış Programına katılım için uygun değildirler. Uygunluk kriterlerini taşımayanlar, hayır kuruluşlarına yönelik lisanslama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Endüstriler için Toplu Lisanslama sayfasını  ziyaret etmelidirler; zira Microsoft'dan indirimli yazılım edinmek için uygun olabilirler. Aşağıdaki kuruluş türleri Microsoft yazılım bağışları için uygun değildir:

o   Devlet kurum veya kuruluşları.

o   K-12 okulları (ABD ve Avrupa’nın bazı ülkelerindeki zorunlu temel eğitim sistemi), kolejler, üniversiteler ve meslek okulları da dahil olmak üzere eğitim kurumları.

o   Hastaneler, özel ağlar, seyyar sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve yardımlı yaşam sağlık hizmet kuruluşları, sağlık araştırma kuruluşları ve laboratuvarlar dahil olmak üzere, sağlık hizmeti örgütleri ve ağları.

o   Siyaset, emek, veya dayanışma kuruluşları; hayır amacı gütmeyen veya üyeleri dışındakilerin faydalanabileceği faaliyetlere sahip olmayan ticaret ve meslek birlikleri; etkinlik, yemek, sergi ya da performans sponsorları; bağış toplama amaçlı yemek, yürüyüş, koşu  veya spor turnuvaları gibi etkinlikler.

o   Kar amacı gütmeyen kuruluşlara veya okullara bağışlanmak veya dağıtılmak üzere, yeniledikleri bilgisayarlara bağışlanan yazılımları yükleyecek olan tadilatçılar. Lütfen Kayıtlı Tadilatçı Programını ziyaret ediniz.

o   Özel kütüphaneler, okul kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri, silahlı kuvvetler kütüphaneleri ve devlet kurumlarındaki  kütüphaneler dahil olmak üzere, halka açık olmayan kütüphaneler.

o   İşe alma, tazminat, eğitim veya hizmetlere erişim, terfi, iş akdi feshi ve/veya emeklilik gibi konularda,  ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni durum, gebelik, cinsel yönelim, siyasi görüş, sendika üyeliği veya gazilik durumu temelinde, yasalarca çizilen sınırlar dışında  ayrımcılık yapan kuruluşlar, bu programa katılamazlar.

o   Uygun kuruluşlar, her iki yılda bir sıfırlanan Microsoft yazılım bağış isteklerinden bir pay alırlar. Bir kuruluşun, iki yıllık döngüsü 27 Temmuz 2011'den sonraki ilk bağış tahsisi ile başlar. İki yıl sonra, yeni bir döngü başlar ve yeni bir tahsis kullanılabilir hale gelir. Kuruluşun kendisine tahsis edilen miktarın tamamını talep etmesi gerekmez. Kuruluşlar tarafından ayrı ayrı yapabilecek istekler için bir sayı limiti veya minimum miktar şartı yoktur.

o   İki yıllık dönemde, bir kuruluş maksimum 10 konu başlığı grubundan ürünler talep edebilir.  Tek bir bilgisayar (masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi) üzerinde çalışan uygulamaları içeren konu başlığı grupları için, 50-lisanslık bir üst sınır vardır. İstemci erişim lisansları veya bir sunucuya bağlantı yapılmasını ya da sunucunun yönetilmesini sağlayan diğer lisansları içeren başlık grupları için de 50-lisanslık bir üst sınır vardır. Sunucu ürünleri için, başlık grubu ne olursa olsun, beş ürünlük bir üst sınır vardır. Daha fazla ayrıntı için, Microsoft Bağış Programı kapsamındaki Microsoft Taleplerinde Miktar ve Sıklık-Uygunluk ve Tahsisler sayfasına bakınız.

o   Microsoft ürünleri ayrı tüzel kişilikler arasında transfer edilemez veya tekrar satılamaz. Ayrıca, Microsoft ürünleri bir hayır programının bir parçası olarak dahi olsa, diğer kişi veya kuruluşlara verilecek ya da satılacak bilgisayarlara yüklenemez.

o   Bu program kapsamında, bağışlanan ürün sadece uygunluk kriterlerini taşıyan kuruluş ve kütüphanelere dağıtılacaktır, bireylere dağıtılamaz.