Adobe Bağış Programı Detayları

Adobe Creative Cloud Fotoğrafçılık Planı 1-Yıl Bireysel Üyelik — İndirimli Fiyatlara Erişim

Kar amacı gütmeyen kuruluşunuz ya da halka açık kütüphaneniz için çeşitli yaratıcı yazılım ürünlerine TechSoup Türkiye’deki Adobe bağış programından erişim sağlayın.

Adobe ürünlerini resimleri düzenlemek, internet sitesi dizayn etmek, bülten yayınlamak, video ve audio yapıtlar oluşturmak ve daha fazlası için kullanabilirsiniz.

Uygunluk kriterlerini karşıladığı taktirde sivil toplum örgütünüz her mali yıl içinde (1 Temmuz-30 Haziran) şu ikisini alabilir:

 • Sınırsız sayıda Creative Cloud Fotoğrafçılık planı üyeliklerine indirimli fiyatlarla erişim

Örgütünüzün bu programdan yararlanmak amacıyla uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için uygunluk ve kısıtlamalar sayfasına göz atabilirsiniz.

İndirimli Fiyatlara Erişim Hakkında

Ürün adında "İndirimli Fiyatlara Erişim" olduğunda bu teklif sözkonusu ürün ya da hizmet için belli indirimli fiyatları içerir. Bu; bağış talebinde bulunduktan ve TechSoup'un idari ücretini ödedikten sonra, talepte bulunduğunuz ürün ya da hizmet için bağışçı partnere doğrudan ödeme yapacağınız anlamına gelir. Spesifik indirimli fiyatları her ürün açıklamasında bulabilirsiniz. Bu fiyatlar sadece TechSoup aracılığıyla uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kütüphaneler için mevcuttur.

 • Miktar:
  • Sivil toplum kuruluşları 1 mali yıl içinde (1 Temmuz-30 Haziran) 4’e kadar bağışlanmış ürün talep edebilirler.
  • STK’ar sınırsız sayıda bireysel Creative Cloud Fotoğrafçılık üyeliği talep edebilirler.
 • Bütçe:
  • Bu bağıştan sadece yıllık işletme bütçesi 10 milyon $ veya altında olan STK’lar yararlanabilir.
  • Herhangi bir miktarda yıllık işletme bütçesi olan STK’lar bu programdaki bireysel Creative Cloud Fotoğrafçılık üyeliği için uygundurlar.
 • Bu bağış programı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum kuruluşları ve halka açık kütüphaneler için geçerlidir.
 • Kuruluş türleri:
  • Aşağıdaki belirtilen kuruluş türleri bu program kapsamında bağış talep etmeye uygun değildir:
   • Üniversitelerin Kardeşlik Birlikleri
   • Amerika Erkek İzcileri
   • Bilgisayar yenileme programları
   • Yasama ile ilgili ve siyasal (voter education hariç) kuruluşlar
   • Savunuculuk grupları
   • Seküler topluluk tanımı olmayan inanç temelli kuruluşlar. Seküler tanım ifadesi dini kurumlardan bağımsız olan ya da insanlara dini inançlarından bağımsız bir şekilde hizmet sağlayan inanç temelli kuruluşlar ve belli bir inancı yaymaya çalışmayan kuruluşlar olarak tanımlanır.
  • Bunun dışında tüm sivil toplum kuruluşları bu programdaki indirimli fiyat ürünlerine erişim için uygundur.
 • Hizmet şartları: Adobe ürünlerini talep eden kuruluşlar geçerli/ilgili her türlü hizmet şartını kabul etmek zorundadır.
 • Ayrımcılık karşıtı politika: Yaş, etnik kimlik, cinsiyet, ulusal köken, engellilik, ırk, beden ölçüsü, dini inanç, cinsel yönelim veya sosyo ekonomik özgeçmiş temelinde ayrımcılık yapan, bunu savunan veya destekleyen kuruluşlar bu programa katılamazlar. Kuruluşlar bağış alabilmek için bu gerekçelere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını gönüllü olarak kanıtlayabilmelidirler.
 • Vaka çalışması: Bağıştan faydalanan sivil toplum kuruluşları bu programa göre örnek çalışma ya da tanıklık/referans oluşturmak için Adobe’ye gönüllü olarak bilgi sağlamayı kabul etmelidir.
 • Ürün dağıtımı:
  • Bu program kapsamında bağışlanan ürünler kişilere değil, uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum kuruluşlarına verilmektedir.
  • İndirimli fiyatlar sadece uygunluk kriterlerini karşılayan sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı kişilere verilecektir.
  • Bağıştan faydalanan sivil toplum kuruluşları Adobe ürünlerini transfer edemez veya tekrar satamaz.