Gıda Güvenliği Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşadığı Zorluklar

By: techsoup
Çar, 01/12/2021 - 11:07

Gezegenimizde herkesi beslemeye yetecek kadar yiyecek var. Buna rağmen , BM'ye göre yaklaşık 821 milyon insan yetersiz besleniyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi ise gıda sorunun artarak devam etmesine sebebiyet veriyor. Bu blog yazısında, gıda güvenliği alanında çalışan ve gıda güvenliği alanında çalışmalar yapmak isteyen kuruluşların yaşadığı zorluklar ele alınıyor. 

Gıda güvenliği konusunda çalışmalar yapan kuruluşların en çok karşılaştığı zorluklar

1. Kuruluşlar, gıda güvenliğinin sağlanması için çoğunlukla gıda kilerleri ya da gıda bankaları ile çalışıyor. Fakat pandemi ile birlikte durum giderek zorlaşıyor. 

TechSoup’un bir inisiyatifi olan Caravan Studios tarafından gerçekleştirilen araştırmada gıda güvenliği için çalışan kuruluşlarının yüzde 80’inden fazlasının, gıda bankaları ya da kilerleri ile gıda güvenliğini sağlamaya çalıştığı görülüyor. Geri kalan kuruluşlar ise savunuculuk faaliyetleri, çiftçilik faaliyetleri, gıda ve beslenme konusunda eğitim faaliyetleri gibi birçok farklı alanda faaliyetler yürütüyor. 

Kuruluşların yaşadığı ortak sorun ise pandemi ile birlikte insanların yetersiz beslenme sorunun artmasıyla mali problemlerin beraberinde gelmesi oldu. Burada en önemli çözüm noktası toplumların bilinçlendirilmesi ve devletlerin politika değişikleri koşunda yönlendirilmesi diyebiliriz. 

2. Çoğu kuruluş sınırlı kapasiteye sahip olduğu için özel bir IT kaynağına sahip olmayan küçük ekipler olarak çalışıyor. 

Araştırma kapsamında konuşulan örgütlerin yüzde 70’inden fazlasının personel sayısının 10’dan az olduğu görülüyor. Ayrıca gıdaları ayırma, hazırlama, teslim etme konusunda iş gücüne ihtiyaçları olduğu için gönüllü çalışanlara bağımlı durumdalar. Bu nedenle teknoloji altyapısını geliştirme çalışmaları maalesef ikinci planda kalıyor.

3. Gıda güvenliği alanında çalışan kuruluşların gıda kaynaklarını ve teslimatları yönetmek için çok fazla evrak işiyle uğraşması gerekiyor.      

Açlıkla mücadele eden kuruluşların, büyüklüğü ne olursa olsun gıda envanterlerini ve teslimatları yönetebilmeleri için çok sayıda evrak işiyle uğraşmaları gerekiyor. 

Kuruluşların hesap verebilir, güvenli ve merkezi bir dosya sistemi oluşturmak ve sürdürmek için teknolojik bir altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Ancak hangi teknolojik araçların kendileri için doğru olduğunu bulmakta zorlanıyorlar. Genellikle sahip oldukları teknoloji alt yapısında küçük değişiklikler yaparak ilerliyorlar fakat yeterli olmuyor. Bu durum personel ve gönüllüler için çok daha fazla iş gücünün harcanması anlamına geliyor ve sistemli olarak çalışılamamasına sebep oluyor. 

4. Personelin zamanının ve uzmanlığının olmaması, dijital araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. 

Kuruluşlar teknolojiye yatırım yapmanın gerekliliği konusunda hemfikir olsalar da kaynak yetersizliği yüzünden yatırımı gerçekleştiremiyorlar. 

Dünya çapında yaklaşık 12.000 sivil toplum kuruluşuyla yürütülen  ayrı bir küresel veri anketinde, kuruluşların en az yarısı, teknik zorlukların çözülmesindeki en büyük engelin personel zamanının, uzmanlığının veya her ikisinin de eksikliği olduğunu belirtti. Bu kuruluşların büyük çoğunluğu ise dijital araçlarla ilgili personel eğitimlerini nadiren ya da hiç gerçekleştirmediklerini söylüyorlar. 

5. Kuruluşlar, deneyimlerini paylaşmak için gıda güvenliği alanında çalışan kişilerle ve kuruluşlarla iletişim kurma noktasında eksik kalıyorlar. 

Açlıkla mücadele eden yardım kuruluşlarının bir çoğunda personeller ve gönüllüler yaptıkları işe bağlı olarak çalışıyorlar. Kuruluşlarda sayısız zorlukla karşı karşıya kalıyor olsalar bile fark yarattıklarına olan inanç hakim. 

Bu noktada aynı alanda çalışmalar yapan kuruluşların birbirleri ile deneyim ve bilgi paylaşımı yapıyor olması çok önemli. Böylece ortak saha çalışmaları yapılabilir, kaynaklar daha efektif kullanılabilir, yardımlar daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılabilir. 

TechSoup nasıl fayda sağlayabilir? 

TechSoup yıllardır sivil toplum kuruluşlarının teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşların yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları belirlemek içinde bir takım faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Sizlerde TechSoup'un gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan ve yapmayı düşünen kuruluşlara yönelik tekliflerinden haberdar olmak istiyorsanız e-posta listesine kaydolabilirsiniz.

TechSoup Global tarafından hazırlanan bu blog postun orjinaline ulaşmak için https://blog.techsoup.org/posts/5-useful-takeaways-from-nonprofits-working-in-food-security internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Ek kaynaklar

How Three Organizations Are Using Link2Feed to Fight Hunger
Even More Apps to Address Food Insecurity in 2021
How One App Saved Over 40 Million Pounds of Food from the Landfill
How Range Is Addressing Food Insecurity During COVID-19