Zoom

Zoom Discount Program Guidelines

Restrictions: 
 • Miktar: Örgütler, bir mali yılda yalnızca bir adet indirimli ürün talep edebilirler (1 Temmuz - 30 Haziran).
 • Bütçe: Yıllık işletim bütçesi 10 milyon dolar veya daha az i bir boyutta olan kuruluşlar bu programdaki ürünleri talep edebilirle.
 • Yalnızca sivil toplum örgütleri ve Halk Kütüphaneleri: Bu bağış programı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum örgütleri için geçerlidir ve için Halk Kütüphaneleri.
 • Kuruluş türleri: Tüm organizasyon tipleri bu programdaki ürünler için uygundur.
 • Kullanım Şartları: Zoom ürünlerinden bağış talebinde bulunan kuruluşlar, geçerli hizmet koşullarını kabul etmelidir. hizmet koşulları.
 • Ayrımcılıkla mücadele politikası: Yaş, etnik köken, cinsiyet, ulusal köken, engellilik, ırk, beden, din, cinsel yönelim veya sosyoekonomik altyapıya dayalı ayrımcılığı savunan, destekleyen veya uygulayan kuruluşlar bu programa katılamazlar. Kuruluşlar, bu programdan bağış talebinde bulunabilmek için bu gerekçelerle hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını kabul ve beyan etmelidirler.
 • Case study: Programdan yararlanacak kuruluşlar, bu program için bir örnek olay incelemesi veya referans oluşturma amacıyla Zoom'a bilgi vermeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Ürün Düzenlemesi:
  • Bu program kapsamında ürünler yalnızca uygunluk onayı almış kuruluşlar içindir, bireylere yönelik değildir.
  • Yazılım bağışından yararlanan kuruluşlar Zoom ürünlerini başkalarına devredemez veya satamazlar.

Zoom Discount Program

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz için TechSoup Turkey adresindeki Zoom for Nonprofits aracılığıyla video ve web konferansı yazılımı edinin.

Zoom ürünlerini, iş arkadaşları, ortaklar, bağışçılar, gönüllüler ve üyelerle toplantılarda ve web seminerlerinde iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. .

Uygunluk ve Kısıtlamalar

Uygun bulunması halinde, kuruluşunuz mali yıl başına bir indirimli ürün alabilir (1 Temmuz - 30 Haziran)

Consult the uygunluk ve kısıtlamalar sayfası kuruluşunuzun bu programa katılma uygunluğunu gözden geçirmek için.

İndirimli Fiyatlara Erişim Hakkında

Bir ürün adı "İndirimli Ücretlere Erişim" içerdiğinde, teklife sunulan ürün veya hizmet indirimli fiyatlardan oluşur. Bu durumda ürün talebi gerçekleştikten ve TechSoup'un idari ücretini ödedikten sonra, bağışçı partnere doğrudan ürün veya hizmet için ödeme yapacağınız anlamına gelir. İndirimli fiyatları her ürün açıklamasında bulabilirsiniz. Bu oranlar sadece TechSoup aracılığıyla uygunluk kriterlerini sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygulanmaktadır.

Zoom Meetings 1-Year Subscription, Access to Discounted Rates

prod-zoom-logo_Re-cut_Re-sized.png
SKU: G-50708
İşlem Masrafı: 520.00 TRY + KDV
Bağışçı PartnerÇözümPlatformKategoriMedya
İçeriği dağıtıma sok